Haizza, cuối cùng cũng sửa xong theo đúng yêu cầu, cũng đã up lên LMS xong.

Vậy là xong cái Assignment 1 rồi nhé!

k0 notes